Jak włączyć obsługę magazynu?
Nasz serwis oferuje możliwość obsługi magazynu oraz łatwe zarządzanie bazą dostępnych produktów.

UWAGA: przed włączeniem/wyłączeniem obsługi magazynu należy zapoznać się z informacjami na stronie - https://www.fakturowo.pl/program-magazynowy (strona zawiera niezbędne informacje na temat funkcji magazynu w naszym serwisie).

Aby włączyć obsługę magazynu należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/magazyn - następnie w opcji "Obsługa magazynu" wybrać "Tak". Po włączeniu obsługi magazynu dla konta użytkownika prowadzony będzie jeden magazyn, a na stronie dodawania/edycji produktu (strona - Produkty) pojawią się nowe parametry opisujące dany produkt.

Włączenie/wyłączenie obsługi magazynu powoduje wyzerowanie parametrów - dostępna ilość - oraz - sprzedana ilość - dla wszystkich produktów znajdujących się w magazynie.