Raport wystawionych dokumentów
Nasz serwis oferuje możliwość generowania różnego rodzaju raportów - zestawień ogólnych, szczegółowych, ewidencji sprzedaży VAT według stawek w różnych formatach: HTML, PDF i CSV. Aby wygenerować zestawienie/raport wystawionych dokumentów, należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/raporty - następnie wybrać rodzaj raportu i kliknąć przycisk "Generuj".