Jak dodać logo, podpis lub stopkę?
Aby dodać plik graficzny z logiem lub ze skanem podpisu (lub pieczątki) lub umieścić stopkę należy przejść do zakładki - Ustawienia > Konto. Dodawany plik graficzny powinien być w formacie JPG, GIF lub PNG, a jego wielkość nie powinna przekraczać 5 MB.

Logo będzie automatycznie umieszczane w nagłówku tworzonych dokumentów. Natomiast podpis będzie automatycznie umieszczany w miejscu podpisu tworzonych dokumentów. Poniżej instrukcja zdjęciowa.

Rozmieszczenie loga oraz jego wycentrowanie na stronie można zmienić w zakładce - Ustawienia > Parametry (w dolnej części strony).
logo na fakturze