Jak dodać logo, podpis lub stopkę?
Aby dodać plik graficzny z logiem lub ze skanem podpisu (lub pieczątki) lub umieścić stopkę należy przejść do zakładki - Ustawienia > Konto. Na tej stronie należy wskazać lokalizację pliku graficznego (pole jest oznaczone strzałką na poniższym zrzucie ekranu). Następnie po wskazaniu odpowiedniego pliku należy kliknąć przycisk - Dodaj plik (przycisk jest oznaczony strzałką na poniższym zrzucie ekranu).

Ogólne informacje o plikach graficznych
  • Dodawany plik graficzny powinien być w formacie JPG, GIF lub PNG, a jego wielkość nie powinna przekraczać 5 MB;
  • Optymalne wymiary pliku loga i stopki to: 550 x 220 pikseli;
  • Optymalne wymiary pliku podpisu to: 380 x 170 pikseli;
  • Logo będzie automatycznie umieszczane w nagłówku tworzonych dokumentów;
  • Podpis będzie automatycznie umieszczany w miejscu podpisu tworzonych dokumentów;
  • Rozmieszczenie loga oraz jego wycentrowanie na stronie można zmienić w zakładce - Ustawienia > Parametry (w dolnej części strony).
logo na fakturze