SPRZEDAŻ WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA
Czy jest możliwość wystawienie faktury do niemiec jako sprzedaż towarów / nabycie wewnątrzwpólnotowe w unii europejskiej ,Vat 0% ,aby była informacja o zwolnieniu z podatku ?wzmianka o derektywie?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

W naszym serwisie istnieje możliwość wystawienia faktury WDT - Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów oraz  faktury WNT  - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

- formularz wystawienia faktury WDT:
https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-wdt

-więcej informacji o WDT:
https://www.fakturowo.pl/blog/wdt-czyli-faktura-dla-zagranicznego-kontrahenta

- formularz wystawienia faktury WNT:
https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt

-więcej informacji o WNT:
https://www.fakturowo.pl/blog/faktura-vat-wnt

- więcej informacji o sprzedaży zagranicznej:
https://www.fakturowo.pl/blog/sprzedaz-zagranicza-jpk

Jeśli chodzi o informacji o zwolnieniu z podatku to oczywiście adnotację taką można również dopisać w polu "Uwagi" lub "Uwagi dodatkowe".


Proforma