Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Kontrahenci z UE stanowią coraz większą grupę nabywców polskich towarów. Wielu przedsiębiorców rozszerza swój rynek zbytu dostarczając towary poza granice Polski, szczególnie do krajów bezpośrednio sąsiadujących. Transakcje dokonywane z kontrahentami z krajów należących do UE to inaczej Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, która rządzi się określonymi regułami. Faktura sprzedaży w transakcjach WDT może być wystawiona za darmo na naszej stronie. Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu i darmowego wystawiania faktur WDT.