Konta bankowe
UWAGA WAŻNE! Ze względów bezpieczeństwa możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania/edycji dokumentów jest domyślnie wyłączona - zmiana numeru konta bankowego możliwa jest tylko podczas edycji danych w zakładce - Klienci - lub na stronie - Ustawienia > Konta bankowe. Dodatkowo po każdej zmianie numeru konta bankowego, wysyłana jest wiadomość email z potwierdzeniem (niezależnie od ilości wprowadzonych zmian, wysyłana jest jedna wiadomość na godzinę).

Aby mieć możliwość zmiany numeru konta bankowego w formularzu wystawiania/edycji dokumentów  (czyli żeby było tak jak dawniej) należy na stronie - Ustawienia > Parametry - włączyć parametr o nazwie - Możliwość zmiany konta bankowego - jednakże ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy włączania tego parametru. Po włączeniu tego parametru zmiana numeru konta nie będzie zapisywana w dzienniku zdarzeń oraz nie będą wysyłane powiadomienia email z informacją o zmianie numeru konta.

Zmiana numerów kont bankowych
Numery kont bankowych, które są widoczne na wystawianych dokumentach mogą być zapisane na dwa różne sposoby (w dwóch rożnych miejscach). Domyślnie numer konta jest pobierany z wykorzystaniem opcji II, a jeśli brak jest przypisanego numeru konta to wykorzystywana jest opcji I.

I opcja – numer konta przypisany do danego sprzedawcy
W tej opcji numer konta bankowego przypisujemy do danego sprzedawcy. Zmieniając dane sprzedawcy – zmienia się również numer konta. W tej opcji numer konta zapisujemy na stronie - Klienci - edytując dane domyślnego sprzedawcy (dane domyślnego sprzedawcy są również widoczne na stronie - Konto).

II opcja – numer konta przypisany do danej waluty

W tej opcji numer konta bankowego przypisujemy do waluty, dzięki temu można przypisać różne numery kont bankowych zależne od waluty w jakiej wystawiany jest dany dokumenty. W tej opcji numer konta zapisujemy na stronie - Ustawienia > Konta bankowe. W tej opcji istnieje możliwość dodania wielu numerów kont bankowych oraz dodania osobnego numeru konta dla wpłat VAT. Więcej informacji na temat tej opcji można znaleźć na poniższych stronach:
Konta bankowe
Konta bankowe
Konta bankowe