Dodatkowe numery kont bankowych
W naszym serwisie istnieje możliwość umieszczenia na generowanych dokumentach wiele numerów kont bankowych oraz numeru konta bankowego dla VAT. Aby umieścić dodatkowe numery kont bankowych należy włączyć niezbędne opcje na stronie - https://www.fakturowo.pl/konta-bankowe - do wyboru mamy poniższe opcje:
Po włączeniu dodatkowego konta należy przypisać domyślny numer rachunku bankowego, można to zrobić również na tej stronie wchodząc w edycję danego rachunku lub dodając nowy rachunek.
Dodatkowe numery kont