Zmiana sposobu liczenia
Nasz serwis umożliwia zmianę domyślnego sposobu liczenia kwot w pozycjach faktury. Na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - poprzez opcję o nazwie - Sposób liczenia pozycji dokumentu (opcja ta znajduje się na samym dole strony) - można zmienić domyślny sposób liczenia kwot w pozycjach faktury, dostępne opcje to:
  • od ceny łącznej - program wykonuje liczenie od łącznej wartości netto pozycji (czyli jednostkowej ceny netto pomnożonej przez ilość sprzedawanego towaru), następnie wyliczana jest wartość VAT, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji;
  • od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną) - program cenę jednostkową pozycji powiększa o wartość VAT i otrzymaną cenę brutto mnoży razy ilość sprzedawanego towaru, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji;
Dodatkowe informacje o sposobie wyliczania wartości na dokumentach można znaleźć w osobnym artykule znajdującym się na naszym blogu:
http://www.fakturowo.pl/blog/metody-wyliczania-podatku-vat-na-fakturach
Zmiana sposobu liczenia