Zmiana sposobu liczenia
Nasz serwis umożliwia zmianę domyślnego sposobu liczenia kwot w poszczególnych pozycjach faktury, zmianę domyślnego sposobu liczenia łącznej wartości dokumentu, a także zmianę sposobu liczenia wartości walutowych dokumentu. Zmianę domyślnego sposobu liczenia można dokonać w dwóch miejscach:
Sposób liczenia pozycji dokumentu
Dostępne opcje to:
  • od ceny jednostkowej netto - program wykonuje liczenie od łącznej wartości netto pozycji (czyli jednostkowej ceny netto pomnożonej przez ilość sprzedawanego towaru), następnie wyliczana jest wartość VAT, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji;
  • od ceny jednostkowej brutto (zgodnie z kasą fiskalną) - program cenę jednostkową pozycji powiększa o wartość VAT i otrzymaną cenę brutto mnoży razy ilość sprzedawanego towaru, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji;
Sposób liczenia łącznej wartości dokumentu
Dostępne opcje to:
  • sumowanie wszystkich pól z pozycji (zachowuje brutto i netto);
  • sumowanie brutto i wyliczanie netto oraz VATu (zachowuje brutto, zgodny z kasą fiskalną);
  • sumowanie netto i wyliczanie brutto oraz VATu (zachowuje netto);
Sposób liczenia wartości walutowych dokumentu
Dostępne opcje to:
  • przeliczanie wszystkich wartości dokumentu według podanego kursu;
  • przeliczanie wartości netto oraz brutto według podanego kursu, a wartość VAT poprzez różnicę;
  • przeliczanie wartości netto oraz VAT według podanego kursu, a wartość brutto poprzez sumowanie;
UWAGA WAŻNE!
Jeśli chcemy zmienić sposób liczenia w przypadku już wystawionych dokumentów - to należy wejść w edycję danego dokumentu i zmienić ustawienia w opcjach dodatkowych - przedstawia to drugi zrzut ekranu widoczny poniżej.

Dodatkowe informacje o sposobie wyliczania wartości na dokumentach można znaleźć w osobnym artykule znajdującym się na naszym blogu:
http://www.fakturowo.pl/blog/metody-wyliczania-podatku-vat-na-fakturach

Liczenia wartości po stronie serwera
UWAGA! NIE ZALECAMY WYŁĄCZANIA TEJ FUNKCJI! Jeśli funkcja jest wyłączona (ustawiona na NIE) wówczas do wyliczania wartości wykorzystywany jest język programowania JavaScript działający w technologii Client-side - czyli na komputerze użytkownika. Jeśli funkcja jest włączona (ustawiona na TAK) wówczas do wyliczania wartości wykorzystywany jest język programowania PHP działający w technologii Server-side - czyli na serwerze naszej aplikacji. Wyliczanie wartości w technologii Server-side jest bezpieczniejsze dlatego nie zalecamy wyłączania tej funkcji. Wyłączenie tej funkcji umożliwia użytkownikom wpisywanie własnych wyliczeń, np. w przypadku wpisywania własnych zaokrąglonych wartości różniących się od tych wyliczonych automatycznie przez naszą aplikację.
Zmiana sposobu liczenia
Zmiana sposobu liczenia