Metody wyliczania podatku VAT na fakturach
wyliczania podatku vat
Kwota podatku od towarów i/lub usług zgodnie z Ustawą o VAT w większości przypadków musi znaleźć się na fakturze. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przepisy Ustawy o VAT pozwalają na wyliczenie kwoty podatku na trzy różne sposoby. Różne metody wyliczania podatku, mogą powodować niewielkie różnice w wyliczonych kwotach, jednak pomimo tych różnic w obliczeniach, każda metoda jest prawidłowa. W poniższym artykule przedstawiamy dwa różne sposoby przeliczania kwot fakturowych, z których każdy sposób jest prawidłowy.

Zmiana domyślnego sposobu liczenia
Nasz serwis umożliwia zmianę domyślnego sposobu liczenia kwot w pozycjach faktury. Na stronie - https://www.fakturowo.pl/parametry - poprzez opcję o nazwie - Sposób liczenia pozycji dokumentu (opcja ta znajduje się na samym dole strony) - można zmienić domyślny sposób liczenia kwot w pozycjach faktury, dostępne opcje to:
  • od ceny łącznej (metoda I opisana poniżej) - program wykonuje liczenie od łącznej wartości netto pozycji (czyli jednostkowej ceny netto pomnożonej przez ilość sprzedawanego towaru), następnie wyliczana jest wartość VAT, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji;
  • od ceny jednostkowej (zgodnie z kasą fiskalną) (metoda II opisana poniżej) - program cenę jednostkową pozycji powiększa o wartość VAT i otrzymaną cenę brutto mnoży razy ilość sprzedawanego towaru, czego wynikiem jest wartość brutto dla danej pozycji;
Przykład
Metody liczenia przedstawimy na przykładzie zakupu 5 sztuk długopisów o cenie jednostkowej 6,23 zł netto, 3 sztuk ołówków o cenie jednostkowej 2,18 zł oraz 1 gumki o cenie jednostkowej 1,17 zł. Zakładamy, że stawka VAT dla omawianych towarów wynosi 23 %.

Metoda I
W tej metodzie wykonuje się obliczenie wartości vat wychodząc od wartości sprzedaży netto. Wystawianie faktur w aplikacji Fakturowo.pl opiera się właśnie na tej metodzie. Ta metoda liczenia wykorzystywana jest w najpopularniejszych aplikacjach do wystawiania faktur w Internecie, np: Infakt.pl, Fakturownia.pl, Faktura.pl. Kwota podatku liczona jest dla poszczególnych pozycji na fakturze i sumowana w następujący sposób:
  • Długopisy: 5 x 6,23 zł = 31,15 zł x 23 % = 7,16 zł
  • Ołówki: 3 x 2,18 zł = 6,54 zł x 23 % = 1,50 zł
  • Gumka: 1 x 1,17 zł = 1,17 zł x 23 % = 0,27 zł
Zatem wartość netto wyniesie 38,86 zł, kwota podatku VAT będzie sumą kwot podatku dla poszczególnych pozycji na fakturze i wyniesie 8,93 zł, zatem kwota brutto wyniesie – 47,79 zł.

Metoda II
W tej metodzie wykonuje się obliczenie wychodząc od wartości sprzedaży brutto (kwoty VAT w sposób określony w art. 106e ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT). Zgodnie z w/w ustawą wartości wyliczamy według wzoru - (WB x SP) / 100 + SP - gdzie WB - oznacza wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług objętych stawką podatku, uwzględniającą kwotę podatku (wartość sprzedaży brutto), SP - oznacza stawkę podatku.
  • Długopisy: 6,23 zł + 23 % = 7,66 zł x 5 = 38,3 zł
  • Ołówki: 2,18 zł + 23 % = 2,68 zł x 3 = 8,04
  • Gumka: 1,17 zł + 23 % = 1,44 zł
Łączna wartość brutto wyniesie 47,78 zł i od tej kwoty należy wyliczyć kwotę podatku VAT, stosując powyższy wzór otrzymujemy (47,78 zł x 23%) / 100 % + 23% = 8,93 zł. Stąd wartość netto: 47,78 – 8,93 zł = 38,85 zł.

Podsumowanie
Jak pokazuje powyższy przykład – niewielkie różnice pomiędzy zastosowanymi metodami wynikają przede wszystkim z zaokrągleń. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Poniżej łączna wartość faktury liczona według omawianych metod w formie tabelarycznej:

  Metoda I Metoda II
Wartość netto 38,86 zł 38,85 zł
Kwota VAT 8,93 zł 8,93 zł
Wartość brutto 47,79 zł 47,78 zł

Wybór konkretnej metody podyktowany jest specyfiką prowadzonej działalności przez podatnika. Faktura liczona od kwoty netto jest stosowana głównie w transakcjach na linii firma – firma. Pomiędzy przedsiębiorcami ceny netto (bez VAT) są o wiele częściej stosowane niż ceny brutto. Często związane jest to z późniejszą możliwością odliczenia kwot VAT.

Z kolei faktury liczone od kwot brutto stosowane są na rynku detalicznym, w sklepach ogólnodostępnych lub w lokalach świadczących usługi. Ogółem wszędzie tam, gdzie ceną wyjściową nabywanego towaru jest cena brutto.
Komentarze (8)

Wojciech

Witam,
metody naliczania VAT to są raczej znane, mnie interesuje czy w tym programie można wybrać sposób naliczania podatku VAT np od wartości brutto a nie od netto ?
Wojciech


Użytkownik

Witam,
proszę o odpowiedz na pytanie Pana Wojciecha, bo mnie również dotyczy ten sam problem.
Romek


Fakturowo.pl

Nasz program dokonuje wyliczeń według "Metody I" opisanej w powyższym artykule, nie ma możliwości zmiany sposobu wyliczania wartości na naszych dokumentach. Ta metoda liczenia wykorzystywana jest w najpopularniejszych aplikacjach do wystawiania faktur w Internecie, np: Infakt.pl, Fakturownia.pl, Faktura.pl.


Użytkownik

Nie zgodzę się, w aplikacjach takich jak Fakturownia jest możliwość zmiany sposobu liczenia, można zastosować przeliczanie od ceny jednostkowej brutto, czyli opisana tutaj metoda 3.


Fakturowo.pl

Witamy, przecież w naszym artykule nigdzie nie pisaliśmy, że inne programy nie mają możliwości zmiany sposobu liczenia. Jeśli chodzi o drugą nazwę programu, którą Państwo wymieniliście w swoim komentarzu to nazwa tego programu nie została nigdzie przez nas wymieniona. Z całą pewnością w internecie można znaleźć różne programy, które mają różne funkcje.


Użytkownik

Potrzebuję wystawić fakturę VAT do paragonu (podaję kwotę brutto sprzedaży). Kwoty na fakturze mają być takie same jak na paragonie. Bez względu na to, którą metodę liczenia wybiorę (od kwoty netto czy brutto), na fakturze mam taką samą kwotę VAT. Niestety różną od tej na paragonie. W jaki sposób mogę skorygować kwotę VAT i kwotę netto na fakturze, żeby dopasować je do paragonu?


Użytkownik

Ponawiam pytanie użytkownika z 10 lipca 2019, 23:15


Fakturowo.pl

Prosimy przesłać nam poprzez nasz formularz kontaktowy - https://www.fakturowo.pl/kontakt - ten paragon do którego chcecie Państwo wystawić fakturę - postaramy się rozwiązać ten problem.