Oznaczenia GTU w JPK_V7
GTU w JPK_V7
Od października 2020 roku deklaracje VAT-7 i VAT-7K zostaną wycofane. Zamiast nich, pojawią się nowe struktury - będą to pliki JPK_V7M oraz JPK_V7K. Zmiany będą dotyczyć wszystkich podatników VAT. Warto zaznaczyć, że obowiązek składania plików JPK_VAT z deklaracją VAT miał obowiązywać już wcześniej. Przedsiębiorcy zgłaszali jednak trudności w raportowaniu w związku z Covid-19. Stąd decyzja o przesunięciu tego terminu na 1 października 2020 roku.

Deklaracje podatkowe w formie JPK
JPK_V7M oraz JPK_V7K to pliki, które wywodzą się z zapowiadanego przez resort finansów pliku JPK_VDEK. Ich zróżnicowanie wynika z podziału na plik dla podatników rozliczających się miesięcznie oraz dla tych, którzy rozliczają się kwartalnie. Nowe struktury to tak naprawdę deklaracje podatkowe w formie JPK. Pliki te zawierają zarówno pola, które już wcześniej były uwzględnione w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K i plikach JPK VAT, jak i całkowicie nowe, dodatkowe dane. Wszystko ma stanowić uproszczenie dla przedsiębiorców, bo zamiast dwóch odrębnych deklaracji (JPK_VAT za każdy miesiąc wraz z danymi na temat faktur sprzedażowych i kosztowych uwzględnionych w rejestrze VAT sprzedaży i zakupów za określony okres oraz deklaracji VAT będącej podsumowaniem dokonanych transakcji), wkrótce będą składać jedną.

Obowiązkowe oznaczenie towaru, czyli czym jest GTU
Częścią zmian, które wiążą się z wejściem w życie nowych przepisów, jest tzw. GTU. To potoczne określenie kodu grupy towarowej (grup towarów i usług), jaka będzie obowiązywać w nowej strukturze Jednolitego Pliku Kontrolnego. Innymi słowy, wśród dodatkowych informacji, które będzie zawierała nowa struktura JPK, znajdą się właśnie kody grup towarowych.

Kody grup towarowych w nowym JPK
Poszczególne grupy towarowe są oznaczone symbolem GTU oraz przypisanym im numerem – od 1 do 13. Przykładowo, pod numerem „01” kryje się dostawa napojów alkoholowych – alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich (w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym). Z kolei pod numerem „12” znajdziemy świadczenia usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.
Poszczególne pozycje dokładnie opisuje rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988 wraz z późniejszymi zmianami).
Mimo że nowy JPK_VAT ma wejść w życie dopiero w październiku, to jest to ostatni dzwonek na przygotowania. Przedsiębiorcy muszą na przykład opracować swoje, wewnętrzne procedury, które pozwolą im na spełnienie nowych wytycznych. I to właśnie w nich kluczowe są oznaczenia GTU. Dzięki temu rozwiązaniu, analiza rozliczeń VAT ma zostać zautomatyzowana. Ułatwione będzie także wyszukiwanie potencjalnych nieprawidłowości.

JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl
W związku z nowym plikiem kontrolnym JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl dostępna jest już możliwość oznaczania grup towarowych, procedur oraz dokumentów (parametry te są wymagane w nowej strukturze pliku JPK). Więcej informacji na poniższych stronach: