Nowy plik JPK_V7M
Nowy plik JPK_V7M
Za każdy miesiąc podatnicy VAT muszą obecnie składać plik JPK_VAT. Zawiera on informacje na temat faktur sprzedażowych i kosztowych. Oprócz tego istnieje obowiązek składania deklaracji VAT będącej podsumowaniem poszczególnych transakcji, które zostały dokonane w skali miesiąca bądź kwartału. Wkrótce nastąpią jednak zmiany. Oba te dokumenty zastąpi jeden plik – JPK_V7M albo JPK_V7K. JPK_V7M będzie stosowane w przypadku podatników rozliczających się za okresy miesięczne. Natomiast JPK_V7K – w przypadku podatników VAT rozliczających się w okresach kwartalnych.

JPK_V7M – co będzie zawierał?
Co ważne, plik JPK_V7M nie będzie typowym odzwierciedleniem JPK_VAT i deklaracji VAT. Nowe struktury będą zawierały zarówno już wcześniej uwzględnione w deklaracjach VAT-7 oraz VAT-7K i plikach JPK VAT pola, jak i zupełnie nowe, dodatkowe informacje.

Rozliczenie miesięczne
Podatnicy VAT, którzy wybiorą rozliczenia w systemie miesięcznym, będą zobowiązani do równoczesnego wypełniania części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej tego dokumentu. Będzie musiało to nastąpić właśnie w miesięcznym odstępie czasowym. Mówimy tu o dokumentach elektronicznych. Część deklaracyjna będzie zawierać oznaczenie właściwego urzędu skarbowego, dane identyfikacyjne podatnika, oznaczenie rodzaju rozliczenia oraz okresu, za który podatek jest rozliczany. Ponadto pojawi się tu oznaczenie kodu deklaracji, daty jej sporządzenia oraz celu, w jakim to nastąpiło. Dokument obejmie także dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, podatku naliczonego, podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, a także dodatkowe dane dotyczące rozliczenia. Z kolei ewidencyjna część dokumentu będzie zawierać dane identyfikacyjne podatnika, oznaczenie okresu, którego dotyczy ewidencja, a także dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatków: należnego i naliczonego. Ponadto pojawią się tu oznaczenia nawiązujące na przykład do dostaw towarów i świadczenia usług, które są szczególnie narażone na nadużycia oraz objęte szczególnymi procedurami rozliczenia podatku. Nowe struktury JPK_V7M (podobnie jak JPK_V7K) będzie można podpisać na trzy sposoby – podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, a także danymi autoryzującymi. Takie rozwiązanie ma uprościć system podatkowy – przede wszystkim zmniejszyć formalności, które mają do załatwienia przedsiębiorcy.

Nowy plik JPK_V7M – od kiedy?
Pierwsze plany Ministerstwa Finansów zakładały, że nowa struktura pliku będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2020 roku. Z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 ten termin został przesunięty – początkowo na 1 lipca, a później o kolejne kilka miesięcy. Jako powód zmian resort finansów wskazało trudności we wdrożeniu nowego rozwiązania, wynikające z pandemii Covid-19. Obecne ustalenia zakładają, że plik JPK_V7M będzie obowiązywał od 1 października 2020 roku. Będzie on dotyczył podatników, którzy rozliczają się miesięcznie (stąd w nazwie litera „M”).

JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl
W związku z nowym plikiem kontrolnym JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl dostępna jest już możliwość oznaczania grup towarowych, procedur oraz dokumentów (parametry te są wymagane w nowej strukturze pliku JPK). Więcej informacji na poniższych stronach: