Nowy plik JPK_V7K
Nowy plik JPK_V7K
Polskich przedsiębiorców czeka duże wyzwanie. Będzie nim wdrożenie nowych struktur JPK_V7M oraz JPK_V7K. Konieczność wprowadzenia takich zmian zapowiedziało Ministerstwo Finansów. W dużym skrócie: to elektroniczne dokumenty, których celem jest uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Zmiany przewidują wprowadzenie dwóch rodzajów plików. Będą to JPK_V7M – dla podatników rozliczających się za okresy miesięczne oraz JPK_V7K – dla podatników VAT rozliczających się w okresach kwartalnych.

Nowy plik JPK_V7K – od kiedy to będzie obowiązywać?
Plik JPK_V7K ma obowiązywać od 1 października 2020 roku. Będzie się składał z dwóch części. Pierwsza - ewidencyjna ma odpowiadać obecnemu plikowi JPK_VAT. Z kolei druga część – deklaracyjna będzie odzwierciedlać dane z dotychczasowych deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Oprócz tego, JPK_V7K zastąpi przede wszystkim inne deklaracje (VAT-27, VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT). Resort finansów zapewnia, że takie rozwiązanie ma służyć uproszczeniu rozliczeń podatkowych. Jednocześnie dla organów podatkowych ma być pomocą przy sprawnym wyłapywaniu ewentualnych nieprawidłowości.

Elementy składające się na JPK_V7K
Na deklaracyjną część pliku JPK_V7K złoży się kilka elementów. Będą to: oznaczenie właściwego urzędu skarbowego, dane identyfikacyjne podatnika, oznaczenie rodzaju rozliczenia, oznaczenie okresu, za który podatek jest rozliczany, a także kodu deklaracji. Oprócz tego, podatnik będzie musiał podać cel i datę sporządzenia deklaracji, dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, podatku naliczonego oraz podatku lub zwrotu podatku wraz z oznaczeniem sposobu dokonania tego zwrotu, a także dodatkowe dane dotyczące rozliczenia. Z kolei część ewidencyjna deklaracji JPK_V7K obejmie: dane identyfikacyjne podatnika, oznaczenie okresu, którego dotyczy ewidencja, a także informacje pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku należnego oraz podatku naliczonego. Oprócz tego, dokument JPK_V7K ma zawierać dodatkowe dane – na przykład te, dotyczące tzw. GTU, czyli grup towarów i usług.

Deklaracja JPK_V7K – terminy obowiązujące podatnika VAT
Podatnicy, którzy zdecydują się na składanie pliku JPK_V7K, będą zobowiązani do dokonywania tego w dwóch częściach. Część ewidencyjną będzie trzeba złożyć do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik. Z kolei część deklaracyjną – do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik. To oznacza, że część ewidencyjną podatnik będzie zobowiązany dostarczać co miesiąc (za każdy miesiąc osobno). Natomiast kwartalny termin będzie dotyczył części deklaracyjnej (plus automatycznie kolejnej, miesięcznej części ewidencyjnej).

JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl
W związku z nowym plikiem kontrolnym JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl dostępna jest już możliwość oznaczania grup towarowych, procedur oraz dokumentów (parametry te są wymagane w nowej strukturze pliku JPK). Więcej informacji na poniższych stronach: