09-11-2018
  • Dodaliśmy pole umożliwiające wprowadzenie opisu zdarzenia gospodarczego, który będzie widoczny w kolumnie 6 PKPIR, więcej informacji w naszym dziale pomocy: https://www.fakturowo.pl/pomoc/opis-zdarzenia-gospodarczego
  • Dodaliśmy dodatkowe formaty załączników, które można dodać do każdego dokumentu (nowego lub już istniejącego) - jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif/tiff, pdf, doc/docx, rtf, xls, xlsx, ppt, odt, zip; dodaliśmy również możliwość wysyłania do odbiorcy/klienta dokumentu wraz z dodanymi do niego załącznikami, więcej informacji na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/zalaczniki-do-dokumentu