19-11-2019
Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie:
  • Wprowadziliśmy możliwość wspólnej numeracji dla wybranych przez Użytkownika dokumentów, funkcja jest dostępna na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja - aby skorzystać z tej funkcji należy w polu - Wspólna numeracja - wybrać z listy rodzaj dokumentu, z którym będzie prowadzona wspólna numeracja;
  • Przypominamy naszym Użytkownikom o możliwości wystawiania - Faktur VAT MPP mechanizm podzielonej płatności (split payment) - za pomocą nowego formularza dostępnego na stronie: https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-vat-mpp-mechanizm-podzielonej-platnosci
  • Aby umieścić dodatkowy numer konta bankowego (np. dla faktur VAT MPP) należy wejść na stronę - Ustawienia > Konta bankowe - następnie w polu - Konto VAT na dokumencie - ustawić na - TAK, następnie należy zapisać zmiany klikając przycisk - Zapisz zmiany. Następnie należy podać numer numer konta bankowego dla wpłat VAT, w tym celu należy kliknąć przycisk - Nowe konto - przycisk znajduje się na stronie- Ustawienia > Konta bankowe - po kliknięciu pojawi się formularz umożliwiający wpisanie numeru konta. W formularzu należy pamiętać aby w polu - Konto domyślne - wybrać opcję - Domyślne dla konto VAT - następnie należy zapisać zmiany (klikając przycisk - Zapisz zmiany).