20-03-2020
Na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry - dodaliśmy opcję o nazwie - Nazwa pliku PDF - opcja umożliwia określenie własnej nazwy pobieranego pliku PDF z wygenerowanym dokumentem.

W tym polu można używać zmiennych opisanych w dziale pomocy. Np. po wpisaniu w polu - Nazwa pliku PDF - wartości - [[[nabywca]]] [[[numer]]] - pobierany plik będzie zawierał nazwę nabywcy oraz numer dokumentu (oczywiście do wpisanego w tym polu formatu nazwy pliku automatycznie dodawane jest oznaczenie formatu pliku czyli .pdf).