Używanie zmiennych
W treści tworzonych dokumentów oraz w tytule i w treści wysyłanych wiadomości (przesyłanych razem z dokumentem) można używać zmiennych. Wartość jest podstawiana pod zmienną w momencie wygenerowania dokumentu lub wysłania wiadomości. Zmienna musi być umieszczona w trzech nawiasach kwadratowych lub klamrowych (w zależności od sposobu działania zmiennej).

Zmienne dotyczące dat
Poniższe zmienne są liczone na podstawie aktualnej daty. Aby poniższe zmienne były liczone na podstawie daty wystawienia dokumentu (która znajduje się na dokumencie) należy umieścić je w nawiasach klamrowych, na przykład zmienna {{{data}}} będzie datą wystawienia dokumentu.
 • [[[data]]] - data w formacie DD-MM-YYYY np. 30-05-2018;
 • [[[dzien]]] - dzień w formie liczbowej z zerem na początku np. 09;
 • [[[dzien_s]]] - dzień w formie słownej np. poniedziałek;
 • [[[p_dzien]]] - poprzedni dzień w formie liczbowej z zerem na początku np. 08;
 • [[[p_dzien_s]]] - poprzedni dzień w formie słownej np. niedziela;
 • [[[n_dzien]]] - następny dzień w formie liczbowej z zerem na początku np. 10;
 • [[[n_dzien_s]]] - następny dzień w formie słownej np. wtorek;
 • [[[miesiac]]] - miesiąc w formie liczbowej z zerem na początku np. 01;
 • [[[miesiac_s]]] - miesiąc w formie słownej np. styczeń;
 • [[[p_miesiac]]] - poprzedni miesiąc w formie liczbowej z zerem na początku np. 12;
 • [[[p_miesiac_s]]] - poprzedni miesiąc w formie słownej np. grudzień;
 • [[[n_miesiac]]] - następny miesiąc w formie liczbowej z zerem na początku np. 02;
 • [[[n_miesiac_s]]] - następny miesiąc w formie słownej np. luty;
 • [[[rok]]] - rok w formie liczbowej (4 cyfry) np. 2017;
 • [[[p_rok]]] - poprzedni rok w formie liczbowej (4 cyfry) np. 2016;
 • [[[n_rok]]] - następny rok w formie liczbowej (4 cyfry) np. 2018;
Zmienne dotyczące dokumentu
Poniższe zmienne można używać w treści dokumentu oraz w tytule oraz treści wysyłanych wiadomości jeśli wraz z wiadomością wysyłany jest tylko jeden dokument, w przypadku wysyłania większej ilości dokumentów, zmienne te nie będą działały poprawnie (zmienne będę działały tylko dla ostatniego załączonego dokumentu).
 • [[[numer]]] - numer;
 • [[[data_w]]] - data wystawienia - zmienna równoważna ze zmienną {{{data}}};
 • [[[data_s]]] - data sprzedaży;
 • [[[rodzaj_s]]] - rodzaj np. faktura vat;
 • [[[waluta_s]]] - waluta np. PLN;
 • [[[netto]]] - wartość kwoty netto;
 • [[[vat]]] - wartość kwoty VAT;
 • [[[brutto]]] - wartość kwoty brutto;
 • [[[zaplacono]]] - wartość kwoty zapłaconej;
 • [[[do_zaplaty]]] - wartość kwoty do zapłaty;
 • [[[miejsce]]] - miejsce wystawienia;
 • [[[termin]]] - termin płatności;
 • [[[konto]]] - numer konta bankowego;
 • [[[uwagi]]] - treść pola z uwagami;
 • [[[sprzedawca_nazwa]]] - nazwa sprzedawcy;
 • [[[sprzedawca_nip]]] - numer sprzedawcy podany w polu nip / pesel / vat eu / regon;
 • [[[sprzedawca_ulica]]] - ulica sprzedawcy;
 • [[[sprzedawca_miasto]]] - miasto sprzedawcy;
 • [[[sprzedawca_kod]]] - kod sprzedawcy;
 • [[[nabywca_nazwa]]] - nazwa nabywcy;
 • [[[nabywca_nip]]] - numer nabywcy podany w polu nip / pesel / vat eu / regon;
 • [[[nabywca_ulica]]] - ulica nabywcy;
 • [[[nabywca_miasto]]] - miasto nabywcy;
 • [[[nabywca_kod]]] - kod nabywcy;
 • [[[pobierz]]] - odnośniki do wygenerowanego dokumentu umożliwiający pobranie go (aby zmienna działała wysyłany dokument należy najpierw udostępnić);
 • [[[pokaz]]] - odnośniki do wygenerowanego dokumentu umożliwiający podgląd dokumentu - na stronie podglądu dokumentu można dokument również pobrać w wersji PDF (aby zmienna działała wysyłany dokument należy najpierw udostępnić);
Wszystkie zmienne słowne - zmienne z końcówką "_s" - zwracane są jako pisane małymi literami. Jeśli chcemy aby zmienna słowna była zwrócona jako pisana z dużej litery lub tylko dużymi literami, należy zmienną zapisać dużą literą lub tylko dużymi literami, np. [[[dzien_s]]] - poniedziałek, [[[Dzien_s]]] - Poniedziałek, [[[DZIEN_S]]] - PONIEDZIAŁEK.