Używanie zmiennych
W treści tworzonych dokumentów oraz w tytule i w treści wysyłanych wiadomości (przesyłanych razem z dokumentem) można używać zmiennych. Wartość jest podstawiana pod zmienną w momencie wygenerowania dokumentu lub wysłania wiadomości. Zmienna musi być umieszczona w trzech nawiasach kwadratowych lub klamrowych (w zależności od sposobu działania zmiennej).

Zmienne dotyczące dokumentu
Poniższe zmienne można używać w treści dokumentu oraz w tytule oraz treści wysyłanych wiadomości jeśli wraz z wiadomością wysyłany jest tylko jeden dokument, w przypadku wysyłania większej ilości dokumentów, zmienne te nie będą działały poprawnie (zmienne będę działały tylko dla ostatniego załączonego dokumentu).
 • [[[sprzedawca]]] - skrócona nazwa sprzedawcy widniejąca na dokumencie (pobierane jest pierwsze 25 znaków z nazwy licząc pełne wyrazy);
 • [[[sprzedawca_nazwa]]] - nazwa sprzedawcy;
 • [[[sprzedawca_nip]]] - numer sprzedawcy podany w polu nip / pesel / vat eu / regon;
 • [[[sprzedawca_ulica]]] - ulica sprzedawcy;
 • [[[sprzedawca_miasto]]] - miasto sprzedawcy;
 • [[[sprzedawca_kod]]] - kod sprzedawcy;
 • [[[nabywca]]] - skrócona nazwa nabywcy widniejąca na dokumencie (pobierane jest pierwsze 25 znaków z nazwy licząc pełne wyrazy);
 • [[[nabywca_nazwa]]] - nazwa nabywcy;
 • [[[nabywca_nip]]] - numer nabywcy podany w polu nip / pesel / vat eu / regon;
 • [[[nabywca_ulica]]] - ulica nabywcy;
 • [[[nabywca_miasto]]] - miasto nabywcy;
 • [[[nabywca_kod]]] - kod nabywcy;
 • [[[rodzaj ]]] - rodzaj dokumentu np. faktura vat;
 • [[[waluta]]] - waluta np. PLN;
 • [[[oznaczenie]]] - oznaczenie dokumentu np. oryginał/kopia;
 • [[[miejsce]]] - miejsce wystawienia;
 • [[[data_w]]] - data wystawienia;
 • [[[data_w_iso]]] - data wystawienia w formacie ISO - RRRR-MM-DD, np. 2020-03-19;
 • [[[data_s]]] - data sprzedaży;
 • [[[data_s_iso]]] - data sprzedaży w formacie ISO - RRRR-MM-DD, np. 2020-03-19;
 • [[[numer]]] - numer;
 • [[[termin]]] - termin płatności;
 • [[[termin_p]]] - termin płatności wraz ze słowem - termin płatności, np. termin płatności 02-12-2019;
 • [[[konto]]] - numer konta bankowego;
 • [[[uwagi]]] - treść pola z uwagami
 • [[[netto]]] - wartość kwoty netto;
 • [[[vat]]] - wartość kwoty VAT;
 • [[[brutto]]] - wartość kwoty brutto;
 • [[[zaplacono]]] - wartość kwoty zapłaconej;
 • [[[do_zaplaty]]] - wartość kwoty do zapłaty;
 • [[[netto_gr]]] - wartość kwoty netto wyrażona w groszach;
 • [[[vat_gr]]] - wartość kwoty VAT wyrażona w groszach;
 • [[[brutto_gr]]] - wartość kwoty brutto wyrażona w groszach;
 • [[[zaplacono_gr]]] - wartość kwoty zapłaconej wyrażona w groszach;
 • [[[do_zaplaty_gr]]] - wartość kwoty do zapłaty wyrażona w groszach;
 • [[[pobierz]]] - odnośniki do wygenerowanego dokumentu umożliwiający pobranie go (aby zmienna działała wysyłany dokument należy najpierw udostępnić);
 • [[[pokaz]]] - odnośniki do wygenerowanego dokumentu umożliwiający podgląd dokumentu - na stronie podglądu dokumentu można dokument również pobrać w wersji PDF (aby zmienna działała wysyłany dokument należy najpierw udostępnić);
 • [[[p]]] - krótki odnośniki do wygenerowanego dokumentu składający się z 12 znaków, umożliwiający podgląd dokumentu - na stronie podglądu dokumentu można dokument również pobrać w wersji PDF (aby zmienna działała wysyłany dokument należy najpierw udostępnić);
 • [[[podpis]]]  - podpis to dane domyślnego sprzedawcy, który jest ustawiony na stronie - Klienci.
Zmienne dotyczące dat
Poniższe zmienne (czyli zmienne zapisane w nawiasach kwadratowych) są wyznaczane na podstawie aktualnej daty kalendarzowej. Aby poniższe zmienne były liczone na podstawie daty wystawienia dokumentu (która znajduje się na dokumencie) należy umieścić je w nawiasach klamrowych, na przykład zmienna {{{data}}} będzie datą wystawienia dokumentu.
 • [[[data]]] - aktualna data w formacie DD-MM-YYYY np. 30-05-2018;
 • [[[dzien]]] - aktualny dzień w formie liczbowej z zerem na początku np. 09;
 • [[[dzien_s]]] - aktualny dzień w formie słownej np. poniedziałek;
 • [[[p_dzien]]] - poprzedni dzień w formie liczbowej z zerem na początku np. 08;
 • [[[p_dzien_s]]] - poprzedni dzień w formie słownej np. niedziela;
 • [[[n_dzien]]] - następny dzień w formie liczbowej z zerem na początku np. 10;
 • [[[n_dzien_s]]] - następny dzień w formie słownej np. wtorek;
 • [[[miesiac]]] - aktualny miesiąc w formie liczbowej z zerem na początku np. 01;
 • [[[miesiac_s]]] - aktualny miesiąc w formie słownej np. styczeń;
 • [[[p_miesiac]]] - poprzedni miesiąc w formie liczbowej z zerem na początku np. 12;
 • [[[p_miesiac_s]]] - poprzedni miesiąc w formie słownej np. grudzień;
 • [[[n_miesiac]]] - następny miesiąc w formie liczbowej z zerem na początku np. 02;
 • [[[n_miesiac_s]]] - następny miesiąc w formie słownej np. luty;
 • [[[rok]]] - aktualny rok w formie liczbowej (4 cyfry) np. 2017;
 • [[[p_rok]]] - poprzedni rok w formie liczbowej (4 cyfry) np. 2016;
 • [[[n_rok]]] - następny rok w formie liczbowej (4 cyfry) np. 2018;
Wszystkie zmienne słowne - zmienne z końcówką "_s" - zwracane są jako pisane małymi literami. Jeśli chcemy aby zmienna słowna była zwrócona jako pisana z dużej litery lub tylko dużymi literami, należy zmienną zapisać dużą literą lub tylko dużymi literami, np. [[[dzien_s]]] - poniedziałek, [[[Dzien_s]]] - Poniedziałek, [[[DZIEN_S]]] - PONIEDZIAŁEK.