Załączniki do dokumentu
Nasz serwis umożliwia dodanie 2 plików (załączników) do każdego dokumentu (nowego lub już istniejącego). Dodawany plik powinien być w formacie - jpg/jpeg, gif, png, bmp, tif/tiff, pdf, doc/docx, rtf, xls, xlsx, ppt, odt, zip - wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB. Aby dodać plik do dokumentu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją graficzną.

Załącznik dodany do wystawianego dokumentu jest plikiem widocznym dla użytkownika z poziomu listy dokumentów. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w formularzu istnieje możliwość wysyłania do odbiorcy/klienta wystawionego dokumentu wraz z dodanymi do niego załącznikami.
Załączniki do faktury