08-02-2019
Przedstawiamy wykaz najnowszych funkcji udostępnionych w naszym serwisie:
  • Dodaliśmy możliwości sprawdzenie statusu podmiotu w VAT dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce oraz we wszystkich krajach członkowskich UE (aby sprawdzić status podmiotu należy kliknąć w miejsca oznaczone na poniższym zrzucie ekranu). W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Polsce, usługa po wpisaniu numeru NIP umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT w Polsce - usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę dostępną na stronie podatki.gov.pl. W przypadku podmiotów zarejestrowanych w krajach członkowskich UE, usługa po wybraniu kraju oraz wpisaniu numeru NIP umożliwia sprawdzenie czy podmiot jest zarejestrowany jako prowadzący handel w obrębie UE - usługa jest realizowana poprzez zewnętrzną wyszukiwarkę VAT VIES dostępną na stronie ec.europa.eu.
  • Dodaliśmy możliwości przypisania dla każdego klienta innego rabatu, sposobu płatności, nazwy skróconej/symbolu, a także dwóch adresów email - oddzielonych przecinkami (parametry te można ustawić w zakładce - Klienci - edytując/dodając klienta) - nazwa skrócona ułatwia wyszukanie klienta w bazie danych, nazwa skrócona nie jest widoczna na dokumencie;
  • Dodaliśmy możliwości przypisania dla każdego produktu innej nazwy skróconej/symbolu (parametr ten można ustawić w zakładce - Produkty - edytując/dodając produkt) - nazwa skrócona ułatwia wyszukanie produktu w bazie danych, nazwa skrócona nie jest widoczna na dokumencie;
  • Dodaliśmy nowy wzór dokumentu - faktura korygująca VAT marża;
status podmiotu w VAT
30-10-2017