Korygowanie danych nabywcy na fakturze
Dzień dobry,
czy jest możliwość wystawienia faktury korygującej, gdzie zmieniamy całkowicie nabywcę? Nie widzę takiej opcji, a muszę wystawić taką fakturę korygującą.
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Całkowita zmiana nabywcy na fakturze sprzedaży może budzić wątpliwości organów podatkowych. Zatem powinni mieć Państwo dowody na to, że faktycznie nastąpiła pomyłka. Całkowita zmiana nabywcy na fakturze nie jest uregulowana przepisami i w praktyce stosowane są dwa rozwiązania: korekta danych formalnych (np. poprzez wystawienie noty korygującej) lub skorygowanie do zera pierwszej faktury, a następnie wystawienie faktury prawidłowej (z właściwymi danymi).

Należy również pamiętać, że na fakturze korygującej musi znaleźć się powód korekty, należy również posiadać potwierdzenie otrzymania korekty (od kontrahenta, którego dane zostały ujęte na fakturze pierwotnej), aby móc pomniejszyć podstawę opodatkowania VAT (możliwe jest to w okresie, w którym otrzymali Państwo potwierdzenie odbioru faktury korygującej).

Poniżej odnośniki do przydatnych formularzy w naszym serwisie