Treść korygowana  Treść prawidłowa 
Zbiorcza nota korygująca to rodzaj noty korygującej, który dotyczy więcej niż jednego dokumentu. Zasady wystawiania noty korygującej opisuje artykuł 106 ustęp 1 ustawy o podatku VAT. Artykuł ten mówi o tym, że odbiorca faktury za towary lub usługi może wystawić sprzedawcy notę korygującą zbiorczą lub dotyczącą pojedynczej faktury VAT zawierającej błędy. Zbiorcza nota korygująca może poprawić błąd na otrzymanej fakturze w zakresie: nazwiska lub nazwy firmy odbiorcy, adresu nabywcy, numeru NIP, terminu płatności, nazwy ceny i ilości odebranych usług i towarów. Nota korygująca pozwala samemu poprawiać błędy sprzedawcy bez czekania na wystawienie przez niego korekty faktury.