Domyślny sprzedawca
Proszę podpowiedzieć, jak zapisać dane sprzedawcy, by automatycznie pojawiały się przy wystawianiu faktury?
Odpowiedzi (1)