20-08-2020 (JPK_V7)
Informujemy wszystkich użytkowników, że system Fakturowo.pl jest już dostosowany do pracy z nowymi strukturami - JPK_V7M oraz JPK_V7K. W związku z nowymi plikami kontrolnymi JPK_V7 w serwisie Fakturowo.pl dostępna jest już możliwość oznaczania grup towarowych, procedur oraz dokumentów (parametry te są wymagane w nowej strukturze pliku JPK). Więcej informacji (w tym opis sposobu włączenia poszczególnych parametrów) można znaleźć na poniższych stronach:
Możliwość generowania plików JPK_V7M oraz JPK_V7K będzie dostępna od 01-11-2020 (w październiku za miesiąc wrzesień nadal obowiązuje plik JPK_VAT). Przypominamy, że od października dostępna jest możliwość oznaczania grup towarowych (GTU), procedur oraz dokumentów - parametry te są wymagane w nowych strukturach plików JPK_V7M oraz JPK_V7K, więcej informacji na stronie Pliki JPK_V7.