W przypadku kont wspólnych (więcej informacji o rodzajach kont można znaleźć na stronie - Pomoc > Konta użytkowników), administrator ma możliwość udzielania dostępu do konta innym użytkownikom i nadawania im określonych uprawnień. Wszystkie możliwe uprawnienia jakie może nadać administrator swoim użytkownikom są wymienione poniżej.
Dni dostępu do konta
 niedziela
 poniedziałek
 wtorek
 środa
 czwartek
 piątek
 sobota
Godziny dostępu do konta
 0.00 - 24.00
Dokumenty sprzedażowe
 przeglądanie/pobieranie dokumentów sprzedażowych
 wystawianie dokumentów sprzedażowych
 edycja dokumentów sprzedażowych
 usuwanie/anulowanie dokumentów sprzedażowych
 nazwa użytkownika widoczna na wystawianych dokumentach sprzedażowych
 zmiana statusu zapisanych dokumentów sprzedażowych
 wysyłanie powiadomień po akceptacji dokumentów sprzedażowych
 wystawianie faktur VAT po akceptacji faktur proforma
 podpis administratora na fakturach VAT wystawianych po akceptacji faktur proforma
 możliwość wystawiania cyklicznych dokumentów sprzedażowych
 UWAGA! nowe/edytowane dokumenty sprzedażowe wymagają akceptacji
Dokumenty kosztowe
 przeglądanie/pobieranie dokumentów kosztowych
 wystawianie dokumentów kosztowych
 edycja dokumentów kosztowych
 usuwanie/anulowanie dokumentów kosztowych
 zmiana statusu zapisanych dokumentów kosztowych
 wysyłanie powiadomień po akceptacji dokumentów kosztowych
 możliwość wystawiania cyklicznych dokumentów kosztowych
 UWAGA! nowe/edytowane dokumenty kosztowe wymagają akceptacji
Klienci
 przeglądanie klientów
 dodawanie/edycja klientów
 usuwanie klientów
 UWAGA! dostęp tylko do własnych klientów (zapisanych przez siebie)
Produkty
 przeglądanie produktów
 dodawanie/edycja produktów
 usuwanie produktów
 UWAGA! dostęp tylko do własnych produktów (zapisanych przez siebie)
 dostęp do strony raportów
 dostęp do API
 KSeF - możliwość wysyłanie i pobieranie dokumentów
 KSeF - możliwość zmiany ustawień systemu (autoryzacyja KSeF)
 możliwość zmiany ustawień numeracji
 możliwość wykonywania importu sprzedaży z Allegro
 możliwość dodawania/edytowania powiadomień
 możliwość zmiany nazwy użytkownika
 możliwość zmiany numeru telefonu
 możliwość zmiany numeru konta bankowego
 możliwość zmiany podpisu
 możliwość zmiany danych sprzedawcy
 możliwość zmiany adresu email
 możliwość wysyłania wiadomości email
 możliwość wysyłania wiadomości SMS
 możliwość dodawania/usuwania loga, podpisu lub stopki
Pozostałe
 UWAGA! dostęp tylko do własnych dokumentów (zapisanych przez siebie)