Akceptacja dokumentów
W przypadku kont wspólnych (więcej informacji o rodzajach kont na stronie - Pomoc > Konta użytkowników), administrator ma możliwość (poprzez panel administracyjny znajdujący się na stronie - Ustawienia > Użytkownicy) udzielania dostępu do konta innym użytkownikom i nadawania im określonych uprawnień (wszystkie możliwe uprawnienia jakie może nadać użytkownikowi są wymienione na stronie - Uprawnienia konta).

Jednym z uprawnień jakie administrator może nadać użytkownikowi jest wymaganie akceptacji dokumentów, które wystawił dany użytkownik. Po nadaniu tego uprawnienia użytkownikowi wszystkie dokumenty, które zostały wystawione przez tego użytkownika będą wymagały akceptacji. Dopóki dokument nie zostanie zaakceptowany przez administratora to nie może być on pobrany przez użytkownika, do momentu akceptacji użytkownik ma możliwość jedynie podglądu dokumentu (lub jego edycji w zależności czy ma nadane takie uprawnienie). Akceptacji podlegają wszystkie nowe oraz edytowane dokumenty sprzedażowe oraz kosztowe (administrator ma możliwość wyboru rodzaju dokumentów, które mają podlegać akceptacji). Administrator może również zaznaczyć opcję wysyłania powiadomienia do użytkownika o akceptacji danego dokumentu (wówczas po dokonaniu akceptacji dokumentu na adres email użytkownika zostanie wysłana wiadomość email z potwierdzeniem).

Jeśli administrator udzieli dostępu do konta użytkownikom z uprawnieniem wymagania akceptacji dokumentów wówczas w głównym menu pojawią się dwa dodatkowe odnośniki do stron - Dokumenty > Do akceptacji - oraz - Koszty > Do akceptacji - poprzez te strony administrator dokonuje akceptacji oczekujących dokumentów (użytkownik poprzez te strony ma możliwość podglądu wystawionych przez siebie dokumentów, które oczekują na akceptację). Nasz system raz dziennie (około godziny 5.00) sprawdza czy na koncie administratora są dokumenty do akceptacji - jeśli są takie dokumenty to na adres email administratora (email przypisany do konta w serwisie) przesyłane jest powiadomienie o dokumentach oczekujących na akceptację.