05-01-2018
Przedstawiamy wykaz najważniejszych zmian noworocznej aktualizacji naszego serwisu:
  • aktualizacja struktury pliku JPK VAT do wersji 3 (jest to aktualnie obowiązująca wersja pliku), więcej informacji o pliku JPK VAT na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/plik-jpk-vat;
  • wprowadziliśmy możliwość generowania pliku JPK FA w wersji 1 (jest to aktualnie obowiązująca wersja pliku), więcej informacji o pliku JPK FA na stronie: https://www.fakturowo.pl/pomoc/plik-jpk-fa;
  • wprowadziliśmy możliwość wystawiania dwóch nowych dokumentów - Faktura WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów do nabywcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej) - oraz - Faktura eksportowa (eksport towarów do nabywcy poza kraje Unii Europejskiej);
Ponadto przypominamy:
  • od 1 stycznia 2018 roku wszyscy podatnicy VAT podlegają obowiązkowi JPK_VAT (funkcja jest już dostępna w naszym serwisie);
  • od 1 lipca 2018 roku wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgowość w formie elektronicznej podlegają obowiązkowi JPK_FA (funkcja jest już dostępna w naszym serwisie);
  • od 1 stycznia 2018 roku zamiast trzech przelewów do ZUS-u przedsiębiorcy robią jeden przelew na indywidualny numer rachunku, który otrzymał każdy przedsiębiorca;