Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena netto  Wartość netto  Stawka VAT  Kwota VAT  Wartość brutto 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Faktura wewnętrzna jest również znana jako dokument wewnętrzny opodatkowania. Firmy, które prowadzą działalność w Polsce niejednokrotnie stają w sytuacji, w której wykonana czynność nie będzie wymagała wystawienia faktury, a mimo to wywoła obowiązek opodatkowania. Do roku 2013 stosowano faktury wewnętrzne, które nie są już stosowane ale za to pozostał po nich obowiązek opodatkowania. Dlatego stosuje się obecnie dokument wewnętrzny opodatkowania, który dalej potocznie nazywa się fakturą wewnętrzną. Pośród czynności, w których występuje obowiązek opodatkowania VAT znajdziemy m.in. nieodpłatne przekazanie towarów lub usług czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i usług, oraz zwrot różnego rodzaju dotacji, subwencji i innych dopłat.