Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Według przepisów marża w podatku VAT jest różnica pomiędzy kwotą należności, którą należy zapłacić za nabycie towaru lub usług, a ceną ich nabycia pomniejszoną o kwotę podatku. Oznacza to, że sprzedawca nalicza i odprowadza podatek Vat jedynie od marży jaką uzyskał przy sprzedaży towaru lub usług. W momencie wystawienia faktury VAT marżowej nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT z faktury zakupu. Faktura VAT marża nie zawiera zapisu o kwocie podatku ale nie zwalnia to sprzedawcy z samodzielnego jego obliczenia i wpłaty do urzędu skarbowego z zachowaniem odpowiednich terminów. Faktury VAT marża dotyczą podatników świadczących usługi turystyczne, dostawców sprzętów używanych i kolekcjonerskich, oraz sprzedawców antyków i dzieł sztuki.