Nazwa towaru lub usługi  Jm.  Ilość  Cena  Wartość 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Pierwszego stycznia 2014 roku zmieniły się przepisy związane ze sposobem wystawiania faktur. Od tamtego czasu firmy, które w świetle prawa nie są płatnikami podatku VAT mają obowiązek wystawiania faktur VAT zamiast rachunków, jak miało to miejsce wcześniej. Dodatkowo, jeżeli zwolnienie z płatności VAT powstało na wskutek rodzaju sprzedaży (sprzedaż zwolniona przedmiotowo) to faktura musi posiadać odpowiednie informacje na ten temat. Jeśli zwolnienie z VAT z powodu limitu sprzedaży informujący o tym zapis na fakturze nie jest wymagany.