Jak wystawić fakturę korygującą do faktury?
Formularz faktury korygującej znajduje się na stronie:
https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-korygujaca

Aby wystawić fakturę korygującą do istniejącej faktury należy wykonać poniższe czynności.
  • Należy wejść na stronę "Faktury" > "Wszystkie dokumenty", a następnie kliknąć przycisk "Zębatki" znajdujący się przy danej fakturze, do której chcemy wystawić fakturę korygującą, następnie z rozwijanej listy, która się pojawi należy wybrać opcję - Wystaw ponownie;
  • W okienku, które się pojawi należy wybrać rodzaj dokumentu jaki chcemy utworzyć, w tym przypadku będzie to faktura korygująca;
  • Następnie pojawi się formularz wystawiania faktury korygującej, w wygenerowanym formularzu pozostaje jedynie wprowadzić
    stosowne zmiany;
  • Po wykonaniu powyższych czynności należy klikając przycisk "Zapisz" - zostanie utworzona i zapisana nowa faktura korygująca.
UWAGA! Poniżej przedstawiamy ogólne informacje na temat wartości faktur korygujących w stosunku do wartości faktur przed korektą.
  • wartość ujemna - jeśli fakturą korygującą ma dokumentować np. pełen zwrot towaru to faktura korygująca musi mieć pełną wartość faktury korygowanej jednakże wyrażoną z minusem - co na fakturze korygującej oznacza zwrot;
  • wartość zerowa - faktura korygująca, której wartość wynosi zero oznacza, że nic nie zostało skorygowane lub wartości korygowane znoszą się wzajemnie;
  • wartość dodatnia - faktura korygująca, której wartość jest dodatnia (w stosunku do faktury pierwotnej) oznacza zwiększenie ilości zakupionych towarów lub usług.
faktura korygująca
faktura korygująca