Jak usunąć konto użytkownika?
Użytkownicy, którzy nie chcą korzystać z naszego serwisu nie muszą usuwać swoich kont, ponieważ KORZYSTANIE Z SERWISU JEST BEZPŁATNE I DO NICZEGO NIE ZOBOWIĄZUJE - nie są pobierane żadne opłaty za użytkowanie konta.

Jeśli ważność konta nie zostanie przedłużona w terminie to nie są pobierane żadne opłaty za dalsze użytkowanie konta, można nadal bezpłatnie korzystać z serwisu, jednakże dostęp do części funkcji jest ograniczony (np. możliwe jest wystawienie 3 dokumentów sprzedażowych miesięcznie, bez ograniczeń można pobierać dokumenty wystawione wcześniej), na stronie https://www.fakturowo.pl/funkcje znajduje się opis wszystkich funkcji dostępnych dla darmowych kont.

Oczywiście użytkownik może w dowolnym momencie samodzielnie usunąć swoje konto (oraz wszystkie dane) z naszego serwisu. Aby usunąć konto z serwisu należy zalogować się na stronie - https://www.fakturowo.pl/konto. Następnie z rozwijanej listy (znajdującej się obok przycisku - Usuń konto) należy wybrać opcję - TAK - potwierdzam usunięcie konta - następnie należy kliknąć przycisk - Usuń konto. Po kliknięciu przycisku na adres email użytkownika wysyłana jest wiadomość email z linkiem aktywacyjnym, który należy kliknąć aby usunąć konto. Po kliknięciu w link otrzymany w wiadomości email konto oraz wszystkie dane użytkownika zostaną usunięte, pojawi się również komunikat potwierdzający wykonaną operację.