Duplikat faktury
Aby pobrać duplikat faktury należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/wszystkie - po wejście na stronę, należy kliknąć ikonę zębatki znajdującą się przy danym dokumencie (zgodnie z poniższym zdjęciem), w kolejnym kroku należy kliknąć odnośnik - Pobierz PDF lub Pobierz ZIP - w zależności w jakim formacie chcemy pobrać plik. Następnie pojawi się okno dialogowe z możliwością wyboru dodatkowego oznaczenia pobieranego dokumentu, możliwe oznaczenia to:
  • bez oznaczeń;
  • oryginał;
  • kopia;
  • oryginał / kopia;
  • duplikat (możliwe jest określenie daty duplikatu);
  • duplikat oryginału (możliwe jest określenie daty duplikatu);
  • duplikat kopii (możliwe jest określenie daty duplikatu);
Duplikat faktury