Oznaczenie - oryginał / kopia
Istnieje możliwość dodania dodatkowych oznaczeń na dokumencie, możliwe dodatkowe oznaczenia to:
  • oryginał;
  • kopia;
  • oryginał / kopia;
  • duplikat;
  • duplikat oryginału;
  • duplikat kopii;
Powyższe oznaczenia mogą być dodane w trakcie wystawiania dokumentu (zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia) lub po zapisaniu dokumentu z listy wystawionych dokumentów - w trakcie pobierania dokumentów pojawi się możliwość wyboru dodatkowego oznaczenia.

Domyślne oznaczenie można zapisać na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/parametry

Sposób pobierania już zapisanych dokumentów jest opisany na stronie (zrzut ekranu jako drugi poniżej):
https://www.fakturowo.pl/pomoc/jak-pobrac-zapisany-dokument

Przypominamy, że do końca 2012 r. przedsiębiorcy byli zobowiązani umieszczać na swoich dokumentach oznaczenia "oryginał" i "kopia". Zgodnie z przepisami obowiązującymi od początku 2013 r. nie ma już obowiązku umieszczania na fakturach oznaczeń "oryginał" i "kopia".
faktura oryginał kopia
faktura oryginał kopia