Okres abonamentu
Po przejściu z efaktury.org na fakturowo.pl nie został przeniesiony okres opłaconego abonamentu. Jak można skorygować ten problem ?
Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

Aby skopiowanie bazy danych oraz przeniesienie opłaconego abonamentu było możliwie, adres email konta w obu serwisach musi być taki sam (jeśli adresy email są inne to należy je zmienić w zakładce - Konto).