Odpowiedzi (1)

Fakturowo.pl

W chwili obecnej drugi numer rachunku bankowego można zamieścić w tym samym polu co pierwszy numer rachunku bankowego (znak nowej linii otrzymujemy poprzez wciśnięcie przycisku ENTER). 

Wkrótce dodamy dodatkowe polu umożliwiające umieszczenie informacji o drugim rachunku bankowym.


Magazyn