Opinie naszych klientów

Blog

Podatek liniowy
Podatek liniowy 19% - co warto...

Podatek liniowy jest jedną z form opodatkowania działalności gospodarczej. W odpowiednich warunkach zastosowanie podatku liniowego...

Baza CEIDG
Baza CEIDG w 2018 roku

Z końcem zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...