Opinie naszych klientów

Blog

Likwidacja środka trwałego
Likwidacja środka trwałego

Zdarza się, że w firmie dojdzie do uszkodzenia środka trwałego albo utraci on swoją użyteczność, a jego naprawa może okazać...

Baza CEIDG
Baza CEIDG w 2018 roku

Z końcem zeszłego roku Rada Ministrów przyjęła nowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej...