NIP na paragonie
NIP na paragonie
Ministerstwo Finansów określiło zasady, według których przedsiębiorcy mają wystawiać faktury do paragonów. Mowa o przepisach, które zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku. Co się zmieni? Jakich konkretnie przypadków będzie to dotyczyć? Odpowiedź znajdziecie poniżej. Chodzi tu o ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), a dokładniej mówiąc - o art. 1 pkt 21 i 24 tego dokumentu. Właśnie te fragmenty dotyczą bowiem podatników, dokonujących "sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej (...)".

Od kiedy zmiany?
Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Od tego czasu wystawianie faktur do paragonów fiskalnych będzie się odbywało na zmienionych zasadach. Kluczowy przy takiej wymianie paragonu na fakturę będzie NIP nabywcy, czyli jego Numer Identyfikacji Podatkowej.

Co dokładnie się zmieni od przyszłego roku?
W przypadku sprzedaży, która zostanie zarejestrowana na kasie fiskalnej, sprzedawca będzie musiał wystawić fakturę nabywcy, posługującemu się numerem identyfikującym. Co istotne, będzie tak tylko wtedy, kiedy numer ten będzie się znajdować na wskazanym paragonie - ściślej mówiąc na tym, który taką sprzedaż udokumentuje. Jednocześnie, podając te informacje, urzędnicy z resortu finansów jasno zaznaczyli, że nowe zasady, w oparciu, o które wystawiane będą faktury do paragonów fiskalnych, szczegółowo będą jeszcze omawiane w późniejszym terminie.

Kiedy nie trzeba występować o fakturę?
Przy okazji zapowiadanych zmian w przepisach, Ministerstwo Finansów przypomina, że paragon do kwoty 450 złotych brutto (w przeliczeniu: do 100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Innymi słowy, jest on równoważny ze zwykłą fakturą. I jest tak zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami VAT. W praktyce (w wyżej wymienionym przypadku) wygląda to zatem tak, że mając paragon z Numerem Identyfikacji Podatkowej nabywcy, nabywca nie musi specjalnie występować o zwykłą fakturę, żeby potwierdzić dokonany przez siebie zakup.

Czemu mają służyć zmiany w przepisach?
Nowela ma pomóc w ograniczeniu nadużyć przy wystawianiu tzw. pustych faktur, czyli tych, które "nijak" mają się do stanu faktycznego. Wszystko sprowadza się zatem do tego, by jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy w Polsce. W praktyce chodzi o wyeliminowanie sytuacji, w których faktury są wystawiane na podstawie paragonów, które zostawili inni klienci. NIP na paragonie będzie dodatkowym elementem weryfikacyjnym.

Naruszysz przepisy? Będzie kara!
Przy okazji warto zauważyć, że według ustawy, naruszenie nowych przepisów będzie skutkowało karą. A mowa tu o dodatkowym zobowiązaniu podatkowym w wysokości "100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze". Jednocześnie, jak czytamy w treści ustawy, "w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się".