Treść  Uznaliśmy 
Razem
Do zapłaty
Waluta
Przelicz
Nota uznaniowa nazywana jest również notą obciążeniową lub notą księgową, w zależności od tego po której stronie - wystawiającej czy odbierającej się znajdziemy. Przedsiębiorstwa stają czasem w sytuacji gdy muszą stworzyć lub otrzymać taki dokument. Dotyczy to między innymi umów na dotacje i zapomogi, przy składkach członkowskich lub zwrocie kosztów przy wspólnej realizacji projektu w ramach dotacji. W organizacjach porządkowych noty księgowe wystawia się w celu dokonania wewnątrzorganizacyjnych rozliczeń dotyczących wpłat składek lub wspólnej realizacji projektu.