Zmiana stopki
Możliwość usunięcia/zmiany stopki jest dodatkową usługą płatną, jednorazowy koszt aktywacji usługi to 50 PLN brutto (opłata aktywacyjna jest pobierana tylko raz).

Aby usunąć/zmienić stopkę należy na stronie - http://www.fakturowo.pl/abonament - z listy "Rodzaj opłaty" wybrać opcję "Zmiana stopki", następnie należy wpisać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT lub faktury PROFORMA (jeśli użytkownik chce dokonać płatności na podstawie otrzymanej faktury PROFORMA), a następnie kliknąć przycisk "Zapłać" lub "Wystaw proformę".

Po kliknięciu przycisku  "Zapłać" nastąpi przekierowanie na stronę umożliwiającą wybranie rodzaju płatności. Po kliknięciu przycisku "Wystaw proformę" w ciągu 24 godzin prześlemy do Państwa fakturę proforma, na podstawie której będzie można dokonać płatności. Po opłaceniu usługi możliwa jest zmiana stopki.

Aby zmienić stopkę należy na stronie - https://www.fakturowo.pl/konto - w polu - Stopka - wpisać nową treść stopki, można również pozostawić pole puste (wówczas stopka nie będzie widoczna). Po dokonaniu zmian należy kliknąć przycisk - Zapisz - znajdujący się obok pola - Stopka.