Stawka ryczałtu dla każdej pozycji
Istnieje możliwość określenia indywidualnej stawki ryczałtu dla każdej pozycji znajdującej się na wystawianym dokumencie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla użytkowników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Aby określić indywidualną stawkę ryczałtu dla każdej pozycji znajdującej się na wystawianym dokumencie należy włączyć dodatkowe pole o nazwie - Ryczałt - zrzut ekranu poniżej. Po włączeniu pola - Ryczałt - można wybrać z listy stawkę ryczałtu dla danej pozycji.

Uwaga! Jeśli na wszystkich wystawianych dokumentach, pozycje mają tą samą stawkę ryczałtu to nie trzeba oznaczać stawki ryczałtu na dokumencie - można to zrobić na stronie - https://www.fakturowo.pl/raporty - podczas generowania raportu o nazwie - Ryczałt > Ewidencja przychodów.
Stawka ryczałtu