Ryczałt ewidencjonowany - zaliczka na podatek
Jeśli chcesz wyliczyć należną kwotę podatku - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to zachęcamy do skorzystania z naszego serwisu.

Nasz serwis automatycznie wyliczy należną kwotę podatku na podstawie wstawionych przez Ciebie dokumentów sprzedażowych (wyliczone są wartości przychodów opodatkowanych poszczególnymi stawkami) oraz na postawie wprowadzonych wartości składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne.

Przypominamy, że podstawę opodatkowania oraz kwotę zryczałtowanego podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego zgodnie z przepisami nasz system zaokrągla do pełnych złotych w ten sposób, że kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy są pomijane, a kwoty wynoszące 50 i więcej groszy są podwyższane do pełnych złotych. Przypominamy również, że w polu - składki na ubezpieczenie zdrowotne - należy wpisać kwotę składki podlegającej odliczeniu, a nie wpłacanej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podczas wyliczania należnej kwoty podatku należy również określić domyślną stawkę ryczałtu. Domyślna stawka ryczałtu, obowiązuje tylko w przypadku jeśli pozycja występująca na dokumencie sprzedażowym nie ma określonej indywidualnej stawki ryczałtu. Aby określić indywidualną stawkę ryczałtu dla każdej pozycji na dokumencie należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w dziale pomocy. Domyślną stawkę ryczałtu można zapisać na stałe na stronie: Ustawienia > Parametry.

Wyliczanie podatku - ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest dostępne na stronie - http://www.fakturowo.pl/raporty – w raporcie o nazwie – Ryczałt > Ewidencja przychodów.