Różne numery kont
Istnienie możliwość wpisania różnych numerów kont bankowych w polu - konto bankowe - podczas dodawania/edycji danych klienta. Ponadto w polu tym można również wpisać kod SWIFT (BIC) i numer IBAN banku (instrukcja graficzna znajduje się poniżej).

Ponadto istnieje możliwość przypisania numerów kont bankowych niezależnych od wybranego klienta, zmieniających się zależnie od wybranej waluty na dokumencie, można znaleźć na poniższej stronie pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/konta-bankowe
numery kont bankowych