Różna numeracja dla dokumentu
Czasami konieczne jest zastosowanie różnego formatu numeracji dla tego samego rodzaju dokumentu - w naszym serwisie jest to możliwe w następujący sposób.

Na stronie - Ustawienia > Numeracja - należy wybrać dokumenty o tej samej strukturze i wpisać dla nich wymagany format numeracji oraz własne nazwy dla każdego dokumentu.

Na przykład dokument - Faktura VAT - ma taką samą strukturę jak dokumenty - Faktura, Faktura uproszczona, Faktura zbiorcza, Faktura VAT wewnętrzna, Refaktura VAT, Dowód sprzedaży.

Możemy zatem na stronie - Numeracja - dla dokumentu o nazwie - Faktura VAT - wpisać własną nazwę na przykład - Faktura VAT (typ 1), a dla dokumentu o nazwie - Faktura - wpisać własną nazwę na przykład - Faktura VAT (typ 2). Warto pamiętać, że tekst w polu - własna nazwa dokumentu - który jest zapisany w nawiasie nie jest widoczna na wystawianym dokumencie.

Po dokonaniu powyższych zmian wystawiając dokument, możemy z listy wystawianych dokumentów wybrać zdefiniowany rodzaj dokumentu.

Należy pamiętać, że zdefiniowane dokumenty mogą nie być uwzględniane w generowanych raportach - wówczas należy zmienić domyślny zakres dokumentów - opis tej czynności znajduje się w dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/zmiana-zakresu-dokumentow-w-raporcie
Różna numeracja
Różna numeracja
Różna numeracja