Zmiana zakresu dokumentów w raporcie
Nasz serwis oferuje możliwość generowania różnego rodzaju raportów, w tym celu należy wejść na stronę - https://www.fakturowo.pl/raporty - następnie wybrać rodzaj raportu i kliknąć przycisk "Generuj". Istnieje również możliwość zmiany zakresu dokumentów jakie są uwzględniane w generowanym raporcie. Aby zmienić zakres dokumentów w raporcie należy postępować zgodnie z poniższym zdjęciem - należy kliknąć przycisk "Parametry", a następnie zaznaczyć opcję "Zmiana zakresu dokumentów", następnie zaznaczyć dokumenty jakie mają być uwzględnione w raporcie.
dokumenty w raporcie