Raporty zabezpieczone hasłem
Możliwe jest aby dostęp do strony raportów - https://www.fakturowo.pl/raporty - był zabezpieczony dodatkowym hasłem (oprócz hasła logowania do konta użytkownika).

Hasło do strony raportów należy zapisać w polu - Hasło do strony raportów - znajdującym się na stronie - Konto. Hasło powinno zawierać od 8 do 16 znaków, co najmniej jedną małą literę, jedną wielką literę oraz jedną cyfrę. Aby usunąć hasło należy pozostawić pole puste i kliknąć - Zapisz. 

Jeśli na stronie - Ustawienia > Użytkownicy - mamy konta indywidualne lub wspólne wówczas, dostęp do strony raportów dla tych kont będzie również zabezpieczony tym hasłem.