Potwierdzenie wysłania wiadomości
Istnieje możliwość wygenerowania i pobrania potwierdzenia wysłania wiadomości w formacie PDF - potwierdzenie może dotyczyć jednej wiadomości lub dla wielu wiadomości.

Aby wygenerować i pobrać potwierdzenie należy wejść na stronę - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/wiadomosci - a następnie postępować zgodnie z poniższą instrukcją ze zdjęcia.
Potwierdzenie wysłania wiadomości
Potwierdzenie wysłania wiadomości