Podmioty powiązane w plikach JPK_V7
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowa struktura plików JPK V7M i JPK V7K. W strukturach ych przedsiębiorcy w części ewidencyjnej są zobowiązani do stosowania oznaczenia procedur identyfikujących rodzaj danej transakcji. Wśród nowych oznaczeń procedur znajduje się symbol TP. Jest on stosowany w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, które są ze sobą powiązane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym. Każda transakcja pomiędzy nabywcą a dostawcą towarów lub usług jeżeli spełniają kryteria podmiotów powiązanych będzie musiała być oznaczona symbolem TP w ewidencji sprzedaży VAT.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób oznaczenia dokumentu symbolem TP, więcej informacji o procedurach podatkowych w naszym dziale pomocy:
https://www.fakturowo.pl/pomoc/procedury-jpk-v7
Podmioty powiązane JPK_V7