Oznaczenie faktura VAT MARŻA
Faktury VAT MARŻA wystawiane w naszym serwisie mają możliwość wyboru oznaczenia, możliwe oznaczenia marży to:
  • Procedura marży dla biur podróży;
  • Procedura marży - towary używane;
  • Procedura marży - dzieła sztuki;
  • Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki;
Poniższy zrzut ekranu przedstawia sposób wyboru oznaczenia z listy rozwijanej - lista wyboru znajduje się w dolnej części formularza umożliwiającego wystawienie faktury VAT marża - https://www.fakturowo.pl/wystaw/faktura-vat-marza
faktura VAT MARŻA