Numeracja dokumentów
Numer dla każdego rodzaju dokumentu sprzedażowego jest automatycznie zwiększany o 1 wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu - jedynie w trzech przypadkach należy samodzielnie skorygować ustawienia numeracji kolejnego dokumentu na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja - te przypadki to:
  • Usunięcie już wystawionych dokumentów - jeśli za jednym razem usuniemy więcej niż 1 dokument (np. zaznaczymy na liście 5 dokumentów i je usuniemy) - wówczas numerację należy skorygować samodzielnie na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja
  • UWAGA! jeśli samodzielnie usuniemy tylko jeden ostatni wystawiony dokument to system automatycznie skoryguje numerację - czyli zostanie zmniejszony o 1 numer kolejnego dokumentu - w takim przypadku nic nie musimy robić;
  • Edycja dokumentu i samodzielne zmienienie numeru dokumentu (jeśli samodzielnie zmienimy numer już zapisanego dokumentu to musimy skorygować numerację);
  • Wystawienie dokumentu niezgodnego z aktualną numeracją poprzez samodzielne wpisanie innego numeru niż domyślny numer kolejnego dokumentu w systemie;
Jeśli wystąpi błąd w numeracji dokumentów to zalecamy sprawdzenie dziennika zdarzeń - https://www.fakturowo.pl/dziennik-zdarzen - analizując dziennik zdarzeń można znaleźć przyczynę problemu.

Dokumenty kosztowe
Dla dokumentów wystawianych jako dokumenty kosztowe - https://www.fakturowo.pl/dodaj-koszt - automatyczna numeracja nie jest prowadzona (numery wystawianych dokumentów nie są zwiększane), wyjątek stanowią następujące rodzaje dokumentów, dla których prowadzona jest numeracja tak samo jak w przypadku dokumentów sprzedażowych:
Ustawienia numeracji
Ustawienia formatu numeracji wykonuje się na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja (w formacie numeracji wykorzystywane są zmienne, które są opisane w dziale pomocy na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/format-numeracji), w ustawieniach numeracji warto ustawić poniższe parametry:
  • Zalecamy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Sprawdzaj numerację - ustawić na - TAK. Gdy opcja ta jest włączona (ustawiona na TAK) wówczas nasz system sprawdza numerację wystawianych dokumentów i podczas wystawiania nowego dokumentu jest sygnalizowany błąd jeśli numer wystawianego dokumentu jest niezgodny (z kolejnym ustawionym numerem) lub jeśli nie będzie istniał dokument o numerze o jeden mniejszym od wystawianego dokumentu.
  • Zalecamy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Zezwalaj na duplikaty - ustawić na - NIE. Gdy opcja ta jest wyłączona (ustawiona na NIE) wówczas nie ma możliwości zapisania dwóch dokumentów o tym samym numerze.