Numeracja dokumentów
Ustawienia formatu numeracji wykonuje się na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja

Zmienne wykorzystywane w formacie numeracji opisane są na stronie - https://www.fakturowo.pl/pomoc/format-numeracji

Sposób działania automatycznej numeracji dokumentów
Numer dla każdego rodzaju dokumentu jest automatycznie zwiększany o 1 wraz z każdym wystawieniem nowego dokumentu - jedynie w trzech przypadkach należy samodzielnie skorygować ustawienia numeracji kolejnego dokumentu na stronie - https://www.fakturowo.pl/numeracja - te przypadki to:
  • usunięcia już wystawionego dokumentu (jeśli samodzielnie usuniemy ostatni wystawiony dokument to musimy skorygować numerację);
  • edycja dokumentu i samodzielne zmienienie numeru dokumentu (jeśli samodzielnie zmienimy numer już zapisanego dokumentu to musimy skorygować numerację);
  • wystawienie dokumentu niezgodnego z aktualną numeracją poprzez samodzielne wpisanie innego numeru niż domyślny numer kolejnego dokumentu w systemie;
Jeśli zauważyliście Państwo błąd w numeracji to zalecamy sprawdzić dziennik zdarzeń - https://www.fakturowo.pl/dziennik-zdarzen - analizując dziennik zdarzeń można znaleźć przyczynę problemu.

Zalecamy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Sprawdzaj numerację - ustawić na - TAK. Gdy opcja ta jest włączona (ustawiona na TAK) wówczas nasz system sprawdza numerację wystawianych dokumentów i podczas wystawiania nowego dokumentu jest sygnalizowany błąd jeśli numer wystawianego dokumentu jest niezgodny (z kolejnym ustawionym numerem) lub jeśli nie będzie istniał dokument o numerze o jeden mniejszym od wystawianego dokumentu.

Zalecamy na stronie - Ustawienia > https://www.fakturowo.pl/numeracja - w opcji - Zezwalaj na duplikaty - ustawić na - NIE. Gdy opcja ta jest wyłączona (ustawiona na NIE) wówczas nie ma możliwości zapisania dwóch dokumentów o tym samym numerze.