Format numeracji
Aby zmienić format numeracji faktur należy przejść do zakładki Ustawienia > Numeracja. W formacie numeracji dokumentów można umieścić litery zdefiniowane opisane poniżej.

Zmienne numeru
Poniższe zmienne odnoszą się do numeru wystawianego dokumentu (numer dokumentu jest zwiększany wraz z każdym wystawieniem oryginału dokumentu):
  • n - numer bez zera na początku np. 1/2018;
  • N - numer z 1 zerem na początku np. 01/2018;
  • NN - numer z 2 zerami na początku np. 001/2018;
  • NNN - numer z 3 zerami na początku np. 0001/2018;
  • NNNN - numer z 4 zerami na początku np. 00001/2018;
  • NNNNN - numer z 5 zerami na początku np. 000001/2018;
Zmienne dat
  • D / d - dzień z zerem / bez zera na początku;
  • M / m - miesiąc z zerem / bez zera na początku;
  • R / r - rok w postaci czterocyfrowej / dwucyfrowej;
  • G / g - godzina i minuta z zerem / bez zera na początku;
Jeśli któraś z powyższych zmiennych (zarówno dotyczących numeru oraz dat) ma występować w formacie numeracji i nie być traktowana jako zdefiniowana to należy umieścić ją w nawiasach klamrowych, np: {d}.