Nowy dokument na podstawie już istniejącego
Aby wystawić nowy dokument na podstawie dokumentu już istniejącego (np. fakturę VAT na podstawie faktury pro-forma lub np. fakturę końcową do faktury zaliczkowej lub np. fakturę korygującą do faktury lub np. fakturę do paragonu lub wezwanie do zapłaty na podstawie faktury) należy przejść do zakładki - Faktury > Wszystkie.

Następnie należy na liście dokumentów odszukać dokument na podstawie którego chcemy wystawić nowy dokument. Po odszukaniu dokumentu należy kliknąć ikonę zębatki znajdującą się na liście z lewej strony przy dokumencie (na podstawie którego chcemy wystawić nowy dokument).

Następnie z rozwijanej listy, która się pojawi należy wybrać opcję - Wystaw ponownie - w okienku, które się pojawi należy wybrać rodzaj dokumentu jaki chcemy utworzyć.

Po wybraniu rodzaju dokumentu i zatwierdzeniu, pojawi się wstępnie wypełniony formularz nowego dokumentu. W wygenerowanym formularzu pozostaje jedynie wprowadzić stosowne zmiany. Prosimy zerknąć na pomocniczy zrzut ekranu zamieszczony poniżej.
Nowy dokument